KANTINVISI

Keseimbagan pemakanan yang sempurna menjana kegemilangan insan.

MISI
Mengutamakan kesegaran dan kebersihan makanan.
Mengamalkan amalan pemakaan yang bai setiap masa.
Memastikan makanan dan minuman yan dijual adalah berkhasiat.
Memastikan kantin sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat.
Memastikan murid lebih bertangungjawab terhadap kesihatan dan pemakanan.


PERANCANGAN AKTIVITI UNIT KANTIN DAN KESIHATAN 


PERATURAN KANTIN
Memberi taklimat dan penerangan ada awal tahun (Januari dan Februari) semasa setiapkali perhimpunan pagi.  Peraturan ini akan berulang-ulang dari semasa ke semasa.

PEMANTAUAN KANTIN
Melakukan pemantauan secara langsung dan tidak langsung semasa makan rehat.  Keadaan kantin dari segi kebersihan amat memuaskan.  Dari segi pemakanan tidak memuakan.  Menu yang sama.  Boleh  dikatakan setiap hari menu yang sama.  Juga terdapat makanan dan minuman yang kurang berkhasiat disediakan.

SUNTIKAN.
Semua pekerja telah mengambil suntikan di klinik kesihatan.

PROGRAM PBSS
Telah dijalankan bermula Mac 2000 dan masih berjalan sehingga kini mengikut perancangan.

PENCAPAIAN.
1.                  99% murid mematuhi peraturan kantin yang telah dilaksanakan.
2.                  Kantin sentiasa berada dalam keadaan yang bersih,  selamat dan teratur.
3.                  Perbincangan dengan pihak pentadbir sekolah diadakan kerana masih terdapat harga kurang berpatutan dengan makanan terutamanya makanan murid

PERATURAN KANTIN

1.                  Rehat atau makan pada waktu yang telah ditetapkan.

2.                  Basuh tangan sebelum dan selepas makan.

3.                  Makan atau minum hanya di kantin.

4.                  Jangan berebut semasa membeli makanan.

5.                  Beratur semasa membeli makanan.

6.                  Pembalut atau bungkusan makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah.

7.                  Jangan meludah di kantin.

8.                  Dilarang berlari atau bermain di kawasan kantin.

9.                  Jaga kebersihan kantin sekolah.


KEBERSIHAN KANTIN

SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI,
33300 GERIK,  PERAK                                                  BULAN :

Sila tandakan ( / )  pada petak yang sesuai.

Bil
Perkara
Ya
Tiada

1.
Bekas sampah mencukupi dan digunakan,2.
Meja dan kerusi diatur dengan kemas da dibersihkan.


3.
Lantai disapu dan dimop.4.
Sinki air dalam keadaan baik.5.
Semua makanan ditudung.6.
Pekerja kantin memakai tutup kepala dan apron.7.
Dapur diuruskan dengan baik dan bersih.8.
Alatan dan kelengkapan penyediaan makanan bersih.


9.
Longkang di sekeliling kantin tidak tersumbat.10.
Sisa kering dan basah diuruskan dengan baik11.
Bekas makanan diuruskan dengan baik.

……………………………………………
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Mahkota Sari,
33300  Gerik, Perak.                                                        Tarikh :


JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH.

Tugas.

1.                 Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan kantin dan Pekeliling Kementerian Pendidikan / Kesihatan.

2.                 Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.

3.                 Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan.

4.                 Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi ( Iard), makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya.

5.                 Memastikan penyediaan makanan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit unuk mengambil makanan.

6.                 Memastikan keadaan luar dan dalam kantin sentiasa bersih, selamat dan ceria.

7.                 Memastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah.

8.                 Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.

9.                 Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron,  tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan.

10.             Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung saji / kain muslin disimpan dalam bekas yang bertutup.

11.             Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan.

12.             Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.

13.             Memastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi,  selamat dan sesuai.

14.             Membuat laporan mingguan dalam buku /borang laporan kantin.

15.             Menyampaikan laporan bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin

16.             Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan dari semasa ke semasa.

17.             Mengadakan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.

18.             Menjadi penasihat Warden Kantin ( Sekolah berasrama sahaja )

            Merancang dan menyelaras tugas Warden Kantin.

            Meneliti laporan Warden Kantin.

            Mengambil tindakan ke atas kes-kes yang dilaporkan oleh Warden Kantin.

PERANCANGAN AKTIVITI KANTIN 2010


AKTIVITI
BULAN
  1. Pelajar-pelajar diberi taklimat mengenai perturan kantin

  1. Perubahan menu makanan guru dan pelajar.
-Menu guru hendaklah sentiasa diubah bagi memastikan kantin sentiasa dipenuhi oleh guru.
-Sediakan kuih berasingan untuk guru dan pelajar.

  1. Memastikan harga setiap makanan yang dijual berpadanan dengan kuantiti dan kualiti makanan.

  1. Memastikan makanan dan minuman yang dijual adalah berkhasiat.

  1. Memastikan kantin sekolah sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat.

  1. Mengadakan ceramah tentang pelajaran kesihatan dan pendidikan alam sekitar pendidikan pengguna berhubung dengan kantin sekolah.

  1. Menyediakan peti cadangan di kantin sekolah.
Sepanjang tahun.

Sepanjang tahun.


Sepanjang tahun.


Sepanjang tahun.

Sepanjang tahun.

Mei
Februari


LAWATAN PEGAWAI PERANGKAAN NEGERI PERAK2 Orang pegawai perangkaan negeri Perak ke SKMS
 untuk  membuat bancian tentang harga dan pendapatan  pengusaha kantin sekolah

Menandatangani buku lawatan sekolahBerbincang dengan pengusaha kantin sekolah


Mencatat maklumat yang diperlukan dari pihak pengusaha.